Łowiska

BISKUPIN

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Jezioro o kształcie owalnym, w części wschodniej i zachodniej występują dwa głęboczki. Linia brzegowa słabo rozwinięta. Jezioro przepływowe, dopływ z jeziora Godawy i Skrzynki koło Wenecji, odpływ rzeką Gąsawką do jeziora Wenecja. Strefa przybrzeżna rozległa, przekracza 5m głębokości, silnie porośnięta roślinnością zanurzoną szczególnie w południowo wschodniej części zbiornika. Stwarza to doskonałe warunki rozrodu i żerowania większości gatunków ryb. Z roślin wynurzonych występuje trzcina i pałka wodna, rośliny zanurzone reprezentuje rogatek, wywłócznik, jaskier i rdestnice.

Współrzędne geograficzne GPS:
52°47’31.2″N,
17°44’16.368″E

Ichtiofauna: Z ryb drapieżnych występują sandacze, węgorze, okonie, łącznie około 50% notowanego pogłowia, ryby niedrapieżne obejmują leszcze, płocie, karpie i tołpygę, ta ostatnia występuje w dużych ilościach. Z gatunków bardzo atrakcyjnych wędkarsko można złowić okazy dużego karpia. Gatunki wiodące: sandacz i węgorz. Jezioro od 1992 roku zarybiane węgorzem, karpiem, karasiem i tołpyga.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do połowów wędkarskich z brzegu i z łodzi, zalecane metody połowów: drapieżniki – wędka gruntowa z żywą przynętą, ryby spokojnego żeru – zestaw spławikowy z przynętą roślinną (kukurydza, pszenica). W okresie wiosennym szczególnie dobre wyniki osiągali wędkarze stosujący jako przynętę larwy ochotki.

CHOMIĄŻA SZLECHECKA

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Kształt wydłużony po linii północ południe, linia brzegowa średnio rozwinięta, dno jeziora bardzo nierówne silnie urozmaicone. Głębokość maksymalna 34,3m. średnia 9,7m, przeźroczystość wody duża, około 2 metrów, zamulenie dna poza głęboczkami małe, około 0,1 metra. Odpływ o szerokości około 2m. do jeziora Folusz. Mały w północnej części jeziora. Strefa przybrzeżna dochodzi do około 5m. głębokości zajmując 37% powierzchni jeziora, roślinność
wynurzona średnio rozwinięta obejmuje trzcinę i pałkę szerokolistną. Roślinność zanurzona to wywłócznik, rogatek i mech wodny. Część wschodnia jeziora prawie nie posiada roślinności twardej, stwarza to dogodne warunki do wędkowania z brzegu.

Współrzędne geograficzne GPS:      

52°45’19.871″N,

17°50’6.936″E

Ichtiofauna: W odłowach drapieżniki stanowiły średnio około 60% w tym połowa ilości stanowił szczupak, pozostałe to węgorz, sandacz, sum i okoń. Z ryb spokojnego żeru występuje leszcz, karp, płoć, lin. W akwenie tym często odławia się pojedyncze okazy dużego suma i ostatnio złowiona rekordowa sztuka ważyła około 70kg

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do połowów wędkarskich z brzegi i łodzi. Układ linii brzegowej i niezbyt gęsta roślinność umożliwia i znalezienie odpowiedniego stanowiska do wędkowania z brzegu, a duża przeźroczystość wody pozwala na zastosowanie metody
spiningowej. Najlepsze wyniki uzyskiwano pracy użyciu dużych wirówek koloru mosiądzu lub barwy srebrnej.

Położenie: Dorzecze rzeki Noteci, usytuowanie 15km, na płd. wsch. od Żnina, 60% otoczenia stanowi las iglasty i użytki rolnicze, w pobliżu jeziora kilka ośrodków wypoczynkowych i domki letniskowe.

Dojazd: Najdogodniejszy ze Żnina, droga asfaltowa do miejscowości Wenecja, w której skręca się w lewo w kierunku Laski Wielkie- Mogilno. Za Laskami skrzyżowanie z drogą Obudno- Chomiąża Szl., przy kościele skręcamy w prawo, odległość około 15km.

FOLUSZ

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Jezioro ma kształt lekko wydłużony, linia brzegowa średnio rozwinięta, dno typu rynnowego bardzo urozmaicone z czterema głęboczkami. Głębokość maksymalna 28,4m, średnia lO,4m. Jezioro przepływowe, dopływ z stawu Foluskiego, odpływ w północnej części jeziora kanałem Foluskim do jeziora Ostrowieckiego, szerokość odpływu pozwala swobodnie przemieszczać się łodzią z jeziora na jezioro. Strefa przybrzeżna dochodzi do 5m głębokości zajmując około 30%powierzchni jeziora, porośnięta jest wąskim przerywanym pasem roślinności wynurzonej. Południowo wschodni brzeg jest prawie całkowicie pozbawiony roślinności twardej, w części zarośniętej występuje trzcina i pałka szerokolistna. Roślinność zanurzona jest reprezentowana przez rogatek, wywłócznik, jaskier, rdestnice
i mech wodny.

Współrzędne geograficzne GPS:      

52°47’22.272″N,

17°50’10.392″E

Ichtiofauna: W odłowach ryb dominują gatunki drapieżne powyżej 50% w tym spore ilości węgorza, sandacza, szczupaka
i okonia .Z ryb spokojnego żeru występują leszcze, karpie, płocie, liny i tołpyga, dość często zdarzają się duże karpie.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone jest do połowów wędkarskich z brzegu i łodzi”, posiada wiele dogodnych stanowisk umożliwiających wędkowanie za pasem roślinności twardej. Największa atrakcją jest możliwość łowienia dużego karpia tak z brzegu jak łodzi, w tym celu wędkarze stosują wędki odległościowe i tak zwane gruntówki. Najczęściej używaną przynętą są dżdżownice, pędraki i gotowany bób. Należy pamiętać o przezbrojeniu w odpowiednią żyłkę sprzętu, gdyż zdawały się częste wypadki utraty ryby w czasie holowania.

 Położenie: Dorzecze rzeki Gąsawki, bezpośrednie otoczenie w  50% stanowi las iglasto- liściasty pozostała część terenu to użytki rolne, otoczenie okoliczne pofałdowane predysponowane do wypoczynku  i turystyki. Nad jeziorem obok rybaczówki miejsce stałego obozu harcerskiego.

Dojazd: Z Barcina do miejscowości Ostrówce własnym środkiem lokomocji lub PKS odległość około 8km, następnie do wsi Rozalinowo piechotą lub własnym pojazdem. Ze Żnina można przyjechać droga przez Wenecję bezpośrednio nad jezioro. Przystanek Folusz obok obozu harcerzy.

GĄSAWA I GODAWY

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Powierzchnia 99 ha, średnia głębokość 5,8 m, maksymalną 10, 5 dno wyrównane, jezioro przepływowe połączone z jeziorem Ćwieka rzeką Gąsawką i ciasnym przesmykiem pod mostem drogowym szosy Żnin- Gąsawa- Rogowo, łączy się z jeziorem Godawy. Jezioro to o powierzchni 29,6 ha, o średniej głębokości 3,6 m, stanowi jakby druga część jeziora Gąsawa, posiada stałe połączenie rzeką Gąsawką z jeziorem Biskupin. Dno obu części jest wyrównane i mało urozmaicone, linia brzegowa słabo rozwinięta, strefa przybrzeżna sięga ponad 5 km, głębokości obejmując 40% powierzchni jeziora.

Współrzędne geograficzne GPS:              
52°46’23.951″N,

17°45’51.624″E

Ichtiofauna: Ryby drapieżne stanowią ponad 30% pogłowia wszystkich ryb występujących w jeziorze, gatunki przewodnie sandacz, węgorz, szczupak. Pozostałe gatunki to karp, leszcz, płoć, tołpyga, przy „dobrym farcie” wędkarskim można złowić duże okazy szczupaka, w połowach zdarzają się też dorodne płocie.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do połowów wędkarskich z brzegu i łodzi, ilość dobrych stanowisk do wędkowania z brzegu duża. Szczupaki i sandacze najlepiej brały przy zastosowaniu uklei jako przynęty, wytrawnym wędkarzom polecamy stosowanie metody spinningowej szczególnie przy większych skupiskach trzcin.. Przy połowach leszcza i dużej ilości płoci stosujemy zestaw spławikowy przygruntowany, w okresie letnim stosujemy rożne przynęty roślinne, wiosna można użyć pędraka umieszczając go nad dnem lub na dnie.

Położenie: Jezioro leży w dorzeczu rzeki Gąsawki i Noteci, otoczenie brzegu w przeważającej części stanowią grunty uprawne i łąki, część jeziora otacza mało zwarte zadrzewienie z przewaga drzew liściastych. Okoliczny teren lekko pofałdowany.

Dojazd. Samochodem lub autobusem ze Żnina do miejscowości Gąsawa odległość 9 km. Można też dojechać szosą Gniezno- Rogowo- Gąsawa, albo też kolejka wąskotorową ze Żnina do Gąsawy.

KAMIENIECKIE

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Jezioro ma kształt rynnowy wydłużony po linii północ- południe, linia brzegowa bardzo silnie rozwinięta. Długość jeziora 4500m. szerokość 6OOm,.głębokość maksymalna 18,5m» średnia 8,7m,dno stosunkowo równe mało urozmaicone. Przez jezioro przepływa rzeka Noteć mając swój dopływ w części południowo- zachodniej, odpływ północno- wschodniej. Strefa przybrzeżna dochodzi do 5m głębokości i zajmuje około 26% powierzchni jeziora, roślinność wynurzona o rzadkim poroście zdominowana jest przez trzcinę i pałkę wąskolistną. Roślinność zanurzona bardziej bogata, składa się głównie z rogatka, ramienic, moczarki. rdestnic i mchu.

Współrzędne geograficzne GPS:             
52°33’7.919″N,

17°58’28.487″E

Ichtiofauna: Z ryb drapieżnych występują węgorze, szczupaki, okonie i w małych ilościach sandacze, łącznie około 23% odłowów. Ryby spokojnego żeru to liny, sieja, sielawa, tołpyga, karaś, leszcz, krąp i płoć. Wędkarsko szczególnie atrakcyjny jest duży węgorz i leszcz, gdyż można trafić na wspaniałe okazy tych gatunków.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do wędkowania z brzegu i łodzi, ilość dobrych stanowisk wędkarskich duża, zalecane metody połowów węgorza na wędkę gruntową przy dopływie i odpływie rzeki Noteci, przynęta rosówki i czerwone robaki, leszcze także metodą gruntową przynęta gotowana kukurydza i groch.

Położenie: Dorzecze rzeki Noteci, lokalizacja około lO km. na wschód od Trzemeszna, brzegi łagodne ,w małej części porośnięte zadrzewieniem lisciasto-iglastym, bezpośrednie otoczenie przeważnie użytki rolnicze. Okoliczny teren malowniczy,  pofałdowany z dużymi deniwelacjami.

Dojazd: Z Trzemeszna do Orchowa na 6km, trasy skręt w lewo do miejscowości Kamieniec.

KOŁDRĄB

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Jezioro posiada kształt rynnowy, wydłużony, z bardzo silnie rozwiniętą linią brzegową, dł, maksymalna 2800m, średnia 300m,największa głębokość jeziora wynosi 16m, średnia 8,4m. Dno zbiornika do głębokości 5m. ostro spada w dół, poniżej jest wyrównane i mało urozmaicone, w części środkowej występują dwa głęboczki. Przezroczystość wody do 2,5m,,odpływ do jeziora Niedźwiady znajduje się na krańcu południowym. Strefa przybrzeżna sięga do 5m głębokości i obejmuje około 25% powierzchni zbiornika. Roślinność wynurzona ciągnie się wąskim pasem, jest mało dorodna o rzadkim porońcie, roślinność zanurzona niezbyt rozwinięta, występuje rdestnica, rogatek i mech wodny.

Współrzędne geograficzne GPS:            
52°45’6.335″N,

17°33’45″E

Ichtiofauna: W pogłowiu ryb drapieżniki stanowią około 42%
z wyraźną dominacją węgorza, szczupaka i okonia, sporadycznie występuje też sandacz. Wszystkie odławiane drapieżniki notowano jako asortyment duży, jedynie w przypadku okonia występowały niewielkie ilości asortymentu małego. Z ryb spokojnego żeru występują, sieja, sielawa, lin, leszcz, płoć.

Warunki wędkowania: Jezioro udostępnione do wędkowania z brzegu i łodzi, posiada dobre stanowiska brzegowe. Gorąco zachęcam do jego odwiedzenia, gdyż można tu złowić przepiękne okazy ryb drapieżnych, a przy dobrym farcie dużego leszcza, okonia, lina

Położenie: Dorzecze rzeki Wełny. Usytuowanie około 6km na płd, wschód od miasta Janowiec przy drodze do Rogowa. Brzegi wysokie nie zalesione, otoczenie bezpośrednie stanowią użytki rolne.

Dojazd: Z Janowca drogą w kierunku Rogowa około 6km,z kierunku Gniezna przez Rogowe około 11km

MESZNO I BAGNO

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Jeziora maja kształt owalny lekko wydłużony, połączone są rowem o długości 1OO m., co daje możliwość przemieszczania się ryb z jeziora do jeziora. Dopływ wody z okolicznych łąk wpada do jeziora Meszno i poprzez jezioro Bagno odpływa do rzeki Noteć. Jeziora są płytkie, największa głębokość wynosi 2,2 m. średnia nie przekracza I,5 m, dno jezior płaskie bardzo wyrównane częściowo zamulone. Roślinność wynurzoną reprezentuje trzcina i pałka z dodatkiem sitowia, porosty są średnio gęste i obejmują tylko cześć brzegów, roślinność
podwodna prawie nie występuje. Oba jeziora mają charakter stawów naturalnych o bardzo ciepłej i dobrze wymieszanej wodzie.

Współrzędne geograficzne GPS:           
53°1’28.703″N,

17°50’35.879″E

Ichtiofauna: Jeziora bardzo rybne, wiele gatunków atrakcyjnych wędkarsko, drapieżniki stanowiły ponad 58% pogłowia ryb, wśród nich zdecydowanie dominują sandacze. Z ryb spokojnego żeru występują, karpie, liny, karasie, tołpygi, leszcze i płocie. Specjalnością tych jezior są duże karpie powyżej 45 kg

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone jest do wędkowania tylko z brzegu, dobre stanowisko wędkarskie można ustalić stosunkowo łatwo na obydwu jeziorach. Przy tak dużym zagęszczeniu ryb każda metoda i rodzaj sprzętu gwarantuje dobre wyniki połowu, dlatego wybór zależy od umiejętności i upodobań wędkarza.

Położenie: Dorzecze rzeki Noteci, lokalizacja około 8 km. na zachód od Szubina, bezpośrednie otoczenie malownicze, po zachodniej stronie jezior lasy iglaste, pozostały teren otwarty, zabudowania mieszkalne niezbyt liczne poza wsią Kornelin. Teren wybitnie wypoczynkowy.

Dojazd: Z Szubina drogą w kierunku Łabiszyna, na 4km, zjazd w lewo do miejscowości Kornelin, następnie drogą polną około 1 km. Z Rynarzewa droga w kierunku Łabiszyna, po 4km. zjazd w prawo, droga gruntowa o długości około 2 km.

OĆWIEKA

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Jezioro ma kształt silnie rozgałęziony z dobrze rozwiniętą linia brzegową, maksymalna głębokość wynosi 42,5 m. średnia 9,1 m. Dno jest bardzo nierówne, urozmaicone z wieloma głęboczkami, przez jezioro przepływa rzeczka Gąsawka prowadząca wodę z jeziora drewienko, odpływ znajduje się w południowo- zachodniej części jeziora i łączy się z jeziorem Gąsawskim. Roślinność wynurzona słabo rozwinięta, roślinność zanurzona jest bardziej bogata i obejmuje dno jeziora łąkami podwodnymi szczególnie po zachodniej części zbiornika.

Współrzędne geograficzne GPS:               
52°44’38.399″N,

17°49’11.208″E

Ichtiofauna: Z gatunków występujących w tym jeziorze, drapieżniki stanowią ok. 21% pogłowiu ryb, pozostałe to płoć, lin, leszcz i karp. Z ryb drapieżnych najliczniej występują węgorze, okonie, szczupaki i sandacze, są to zazwyczaj okazy bardzo duże i jest to wynikiem stałego niedomawiania ryb.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do wędkowania z brzegu i łodzi na ryby karpiowate zaleca się stosowanie metodę drgającej szczytówki z lekkim zestawem gruntowym i koszyczkiem zanętowym. Duża przezroczystość wody ( ponad 2 m) pozwala z powodzeniem stosować odłów drapieżników przy pomocy spiningowania. Nie ma też problemu z znalezieniem miejsca na biwak czy też postawienia namiotu, nad jeziorem, bowiem są pola namiotowe i liczne ośrodki wypoczynkowe.

Położenie: Dorzecze rzeki Gąsawki i Noteci, bezpośrednie otoczenie stawami w 80% las mieszany z przewagą drzew iglastych, około 15% zajmują nieużytki a 5% linii brzegowej przylega bezpośrednio do zabudowań wsi Ćwieka. Okoliczny teren pofałdowany, zalesiony, stanow8i doskonałe warunki do organizowania wypoczynku letniego.

Dojazd. Droga Asfaltowa z Gąsawy w kierunku Mogilna odległość ok. 6 km., przy braku własnego środka lokomocji można korzystać z autobusów kursowych PKS.

OSTROWIECKIE

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Jezioro wydłużone o kształcie rozgałęzionym, głębokość maksymalna 28,6 m, średnia 6,3 m, składa się z dwu zatok: północnej bardzo głębokiej i południowej silnie wypłyconej o głębokości około 3 m. Długość jeziora wynosi 4200 m, szerokość największa 860 m, dno jeziora w części północnej jest bardzo nierówne, urozmaicone, w części południowej wyrównane zbliżone do stawu naturalnego. Przez jezioro przepływa kanał Foluski prowadzący wodę z jeziora Folusz, odpływ znajduje się w części północnej i wpada do jeziora Kierzkowskiego. Linia brzegowa dobrze rozwinięta, roślinność wynurzona dochodzi do 2 m, głębokości ciągnie się wąskim przerywanym pasem wzdłuż brzegu, występuje głównie trzcina, pałka wąskolistna, tatarak i sitowie. Roślinność zanurzona ma zasięg do 5 m głębokości i silnie porasta część południową jeziora, występuje rogatek, rdestnica, jaskier, wywłócznik i mech wodny.

Współrzędne geograficzne GPS:      

52°49’43.391″N,

17°51’22.103″E

Ichtiofauna: Rybostan bardzo bogaty, drapieżniki stanowią około 27% pogłowia ryb w tym duże ilości węgorza, występuje też okoń, sandacz, szczupak i sum. Pozostałe ryby to leszcz, płoć, lin, karp, tołpyga i karaś. Jako wyjątkową atrakcją wędkarską należy wymienić występowanie bardzo dużych okazów suma nawet powyżej 60 kg.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do połowów z brzegu i łodzi, układ linii brzegowej umożliwia znalezienie bardzo dogodnych miejsc do połowów z brzegu, warunki łowienia z łodzi doskonałe. Zalecane metody od spiningu do różnego rodzaju zestawu wędek zależnie od gatunku ryb interesujących wędkarza. Wszystkie gwarantują sukces.

Położenie: Dorzecze rzeki Noteci, 7 km. na płd. zach. od miejscowości Barcin, położone bardzo malownicze, brzegi przeważnie wysokie zalesione w około 50%, nad brzegami ośrodki wczasowe i domki letniskowe. W lasach przylegających do jeziora możliwość zbioru grzybów.

Dojazd: Własnym środkiem lokomocji lub PKS, około 10 km od strony Żnina, 7 km. od strony Barcina przez Szczepanów.

POPIELEWSKIE

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Kształt bardzo wydłużony, dł. 10 km, szerokość 620m, linia brzegowa silnie rozwinięta, gł. maksymalna 45,8 m, średnia 12,4 m. Zbiornik łączący się dopływami z jeziorem Bystrzyca i Ostrowieckim, dość szeroki odpływ wpada do jeziora Szydłowskiego. Dno jest bardzo nierówne, silnie urozmaicone, największe zagłębienie znajduje się w okolicy środkowej części jeziora. Roślinność wynurzona rośnie wąskim pasem do gł., 2 m,,sa to trzciny o rzadkim poroście oraz miejscami sitowie, tatarak i pałka wąskolistna. Roślinność zanurzona nie występuje w zwartych skupiskach, głównie jest to moczarka, rogatek, jaskieri rastnice.

Współrzędne geograficzne GPS:         
52°33’57.887″N,

17°51’23.183″E

Ichtiofauna: Ryby drapieżne reprezentują węgorze, szczupaki, okonie i sporadycznie sandacze, łącznie stanowią około 17% pogłowia. Ryby spokojnego żeru to liny, tołpygi, amury, karasie leszcze, płocie i karpie. Najliczniej występnie leszcz, płoć i węgorz.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do wędkowania z brzegu i łodzi, z uwagi na dość dużą przezroczystość wody dobre wyniki można uzyskać stosując metodę spiningowania z błystkami koloru jasnego brązu lub srebra. Do łowienia ryb spokojnego żeru wskazane jest zastosowanie wędki odległościowej.

Położenie: Dorzecze rzeki Panny, usytuowane po wschodniej stronie miasta Trzemeszna. Bezpośrednie otoczenie stanowią użytki rolne, okoliczny teren pofałdowany o malowniczym krajobrazie, deniwelacje wzniesień powyżej 20 m.

Dojazd: Drogą z Gniezna do Trzemeszna lub droga Mogilno-Trzemeszno wzdłuż wschodniego brzegu jeziora odległość około 9 km

ROGOWSKIE DUŻE

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Jezioro posiada kształt silnie rozgałęziony i dobrze rozwiniętą linią brzegową, głębokość maksymalna wynosi 14,3 m, średnia 4,9 m, dno jest nierówne, urozmaicone, przezroczystość wody wynosi około 1m. Jezioro przepływowe łączy się z  rzeką Wełną z jeziorem Zioło i jeziorem Tonowo. Strefa przybrzeżna dochodzi do około 2,5 m, głębokości obejmując 32% powierzchni zbiornika, zasięg roślin wynurzonych obejmuje głębokość do 1,5 m Głównie jest to trzcina, pałka wąskolistna, sitowie i tatarak, porosty są średnio gęste, w niektórych partiach brzegowych dość szerokie ciągną się przerywanymi pasmami. Roślinność zanurzona uboga występuje w południowej części jeziora i zachodniej części jeziora w niewielkich ilościach.

Współrzędne geograficzne GPS:      

52°44’5.567″N,

17°38’10.895″E

Ichtiofauna: Ryby drapieżne w całym pogłowiu stanowiły około 33% notowanych połowów, z wyraźną dominacją sandacza, pozostałe gatunki to węgorz, szczupak i okoń. Ryby spokojnego żeru to leszcze, płocie, karpie, karasie, liny, tołpygi. Wszystkie wymienione gatunki występują w dużych ilościach.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do wędkowania z brzegu, ilość dogodnych stanowisk duża obfitość ryb nie  wymaga zastosowania specjalnych metod łowienia czy też oryginalnego sprzętu wędkarskiego. Najlepsze wyniki dają zwykłe zestawy spławikowe z przynętą roślinną, jedynie „polującym na karpia powinni posługiwać się sprzętem wyższej klasy. Dobra opinia panująca wśród wędkarzy o jeziorze Rogowskim sięga jedynie tylko wędkarzy z okolicznych miejscowości, ale również z bardziej odległego Gniezna.

Położenie: Dorzecze rzeki Wełny usytuowane na płd. zachodzie od Żnina w odległości 16 km. brzegi niskie częściowo podmokłe, od strony zachodniej zalesione. W czyści południowo-zachodniej szeroki półwysep o długości 1,6 km. wykorzystywany głównie wypoczynkowo.

Dojazd: Trasa E83 kierunek Bydgoszcz- Poznań do miejscowości Rogowo, w Rogowie zjazd na szosę w kierunku Janowca Wielkopolskiego.

SKARBIENICE

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Kształt wydłużony, głębokość maksymalna 9,6 m, średnia 4,7 m, linia brzegowa średnio rozwinięta. Strefa przybrzeżna wąska o ostrych stokach, dno równe miejscami zamulone, maksymalne zagłębienie w okolicach środka jeziora. Strefa przybrzeżna obejmuje około 18% powierzchni jeziora i nie przekracza 2,5 m głębokości. Roślinność wynurzona występuje przerywanymi pasami, dominuje trzcina pospolita i sitowie. Roślinność zanurzona występuje głównie w południowo- wschodniej części jeziora.

Współrzędne geograficzne GPS:             
52°49’0.48″N,

17°42’37.223″E

Ichtiofauna: Pogłowie ryb w 33% składa się z drapieżników, z których najwięcej jest sandacza. Z innych drapieżników występuje węgorz, szczupak, okoń. Z gatunków spokojnego zeru występuje leszcz, płoć, karp.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do połowów wędkarskich z brzegu i łodzi, zalecane metody połowów wędkarskich, ryby karpiowate łowione z brzegu Edka odległościowa z przynętą roślinna, może być kukurydza, ta metoda daje dobre wyniki w łowieniu gruntu lub bezpośrednio nad roślinnością podwodna. Drapieżniki łowimy na 3 żywca: przy skupiskach roślinności twardej. Słabo rozwinięta roślinność umożliwia wyszukiwanie dobrego stanowiska do połowów z brzegu.

Położenie: Dorzecze rzeki Gąsawki i Noteci, usytuowanie w ciągu jezior położonych na rzece Gąsawce. Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowią użytki rolne, okolice jeziora urozmaicone lekkim pofałdowanym terenem.

Dojazd. Najwygodniejszy własnym środkiem lokomocji od strony Żnina lub autobusem PKS, odległość około 4 km.

SOBIEJUCHY

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Kształt wydłużony, głębokość maksymalna 10,9m» średnia 4,9 m linia brzegowa rozwinięta przeciętnie, dno jeziora lekko pofałdowane w przeważnej części piaszczysto -żwirowate. Jezioro przepływowe łączy się rzeką Gąsawką z jeziorem Dobrylewo, przezroczystość wody mała wynosi około 1 m, strefa przybrzeżna dochodzi do 2,5m. głębokości obejmując około 30% powierzchni zbiornika. Brzegi jeziora porasta wąski pas roślinności wynurzonej składający się z trzciny, pałki wąskolistnej i sitowia, porosty szuwarów mało zwarte z dużymi przerwami. Roślinność zanurzona występuje w bardzo małej ilości tworząc pojedyncze skupiska moczarki i rdestnicy.

Współrzędne geograficzne GPS:         
52°55’2.927″N,

17°42’55.584″E

Ichtiofauna: W odłowach drapieżniki stanowiły około 37% poławianych ryb z dominacją węgorza i sandacza, okonie i szczupaki. Ważną informacją dla wędkarzy jest to, że wszystkie gatunki drapieżne łowione były w asortymencie dużym i średnim co znacznie podnosi atrakcyjność wędkarską jeziora. Z ryb spokojnego żeru występują: leszcz, płoć, krąp, tołpyga i amur.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do wędkowania z brzegu i łodzi zalecane metody wędkowania to spiningowanie z zastosowaniem błystki obrotowej o jasnym kolorze (dobrze bierze sandacz) można też łowić metodą na: żywca – z przynętą w postaci uklei. Duże leszcze i płocie najłatwiej łowić metodą gruntową stosując jako przynętę ciasto z ziemniaków i chleba lub kukurydzę.

Położenie: Dorzecze rzeki Noteci, lokalizacja 7 km. na północ od Żnina, bezpośrednie otoczenie w 30%. stanowią żyzne pola uprawne, pozostała część to łąki i nieużytki rolnicze porośnięte lasami mieszanymi z przewagą drzew liściastych. Teren równinny lekko pofałdowany w pobliżu jeziora zabudowania mieszkalne nieliczne.

Dojazd. Z Żnina drogą Poznań- Bydgoszcz (trasa E83) zjazd w prawo, oznakowanie dobre, odległość około 6km

SZYDŁOWICE

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Jezioro ma kształt rynnowo- wydłużony w kierunku północ- południe, linia brzegowa silnie rozwinięta, długość 5000 m. szerokość 500 m. Głębokość maksymalna 24,5 m, średnia 11,5 m. Brzegi jeziora ostro spadające w głąb zbiornika nie tworzą ławicy przybrzeżnej,
dno nierówne urozmaicone, zamulenie małe. Dopływ z jeziora Popielewskiego znajduje się na krańcu połnocno-zachodnim obok odpływu do jeziora Mogileńskiego. Strefa przybrzeżna dochodzi do 5 m. głębokości i obejmuje tylko 24% powierzchni jeziora, brzeg jest porośnięty wąskim przerywanym pasem roślinności wynurzonej, która zajmuje około 70% linii brzegowej.
Roślinność zanurzona jest bardzo uboga gatunkowo, obejmuje w zasadzie tylko rogatek i mech wodny.

Współrzędne geograficzne GPS:       
52°36’6.624″N,

17°56’31.848″E

Ichtiofauna: Ryby drapieżne w odłowach stanowią około 10% całości występującego pogłowia, dominuje węgorz, szczupak. Ryby spokojnego żeru to leszcze, płocie, karpie, liny i tołpygi,  w niewielkich ilościach występuje sielawa i karaś.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do wędkowania z brzegu i łodzi, do połowów z brzegu dobre są szczególnie w przerwach miedzy roślinnością twardą. Szczególnie atrakcyjne jest wędkowanie węgorzy, gdyż są to przeważnie osobniki duże i bardzo duże, łowione szczupaki są również bardzo okazałe. Dobre wyniki daje metoda gruntowa i stosowanie błystek obrotowych w jasnych kolorach.

Położenie: Dorzecze rzeki Panny, usytuowane 8km, na wschód od Trzemeszna, brzegi bezleśne,  bezpośrednie otoczenie stanowią użytki rolnicze.

Dojazd: Szosą z Mogilna do Trzemeszna około 6km.,od strony Trzemeszna tą sama szosą około 11 km.,  jezioro leży bezpośrednio przy drodze dojazdowej.

Tonowo

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Jezioro posiada kształt maczugowato wydłużony, linia brzegowa dobrze rozwinięta, długość jeziora 3900 m. szerokość 750 m. Dno urozmaicone, nierówne częściowo zamulone, głębokość maksymalna 7,3 m. średnia 1,9 m. Jezioro przepływowe, rzeka Wełna wpływa z jeziora Rogowo w części południowej i wypływa w części północno zachodniej do jeziora Żernickiego. Strefa przybrzeżna dochodzi do 2,5 m. głębokości i zajmuje około 63% powierzchni jeziora. Roślinność wynurzona sięga do 1,5 m. głębokości zajmując około 20% linii brzegowej, jest to przeważnie trzcina i pałka wąskolistna, porosty są rzadkie, występuje też sitowie i tatarak. Roślinność zanurzona składa się przeważnie z rdestnic i rogatka, większe jej skupiska występują obok wschodniej części wyspy.

Współrzędne geograficzne GPS:       
52°46’30.288″N,

17°34’57.144″E

Ichtiofauna: Z ryb drapieżnych występują: węgorze, szczupak, sandacze, okonie, stanowią one około 60% łowionych ryb. Gatunki spokojnego żeru to: liny, karpie, tołpygi, karasie, leszcze, płocie. W ogólnej ilości pogłowia ryb  dominowały sandacze i węgorz, stanowiły one aż 2,6% łowionych drapieżników.

Położenie: Dorzecze rzeki Wełny, lokalizacja 13 km. na zachód od Żnina, linia brzegi jeziora dostępne, bezpośrednie otoczenie stanowią użytki rolne, okolice jeziora lekko pofałdowane. Na jeziorze zadrzewiona wyspa o powierzchni 7,3 ha., jest ono siedliskiem wielu gatunków ptaków wodnych.

Dojazd: Droga Żnin-Janowiec do miejscowości Żerniki, odległość około 14 km. lub od trasy Gniezna przez Rogowo do Tonowa, odległość 11 km.

WĄSOSZ

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Jezioro ma kształt nerkowato- wydłużony, głębokość maksymalna 25,3 m średnia 12 m, linia brzegowa słabo rozwinięta, dno twarde mało urozmaicone posiada trzy głęboczki. Jezioro przepływowe, dopływ z jeziora Gąbin i Skrzynka, odpływ do jeziora Żędowo znajduje się w południowej części zbiornika. Wielkość połączeń wodnych pozwala na swobodne  przemieszczanie się  ryb. Strefa przybrzeżna dochodzi do 5m,głęboko’scf i obejmuje około 20% pow. jeziora. Roślinność twarda rośnie wąskimi przerywanymi pasami do głębokości około 2 m., występuje  trzcina i sitowie. Roślinność zanurzona rośnie do głębokości 5 m i jest reprezentowana przez ramienice, jaskier, moczarkę i wywłócznik. Jezioro posiada dogodne warunki do wędkowania z brzegu.

Współrzędne geograficzne GPS:       
52°56’46.536″N,

17°44’6.216″E

Ichtiofauna: W odłowach drapieżniki stanowiły średnio ponad 60%, w tym połowa to duży węgorz, szczupak, okoń. Pozostałe gatunki to leszcz, płoć i karp.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do wędkowania z brzegu i łodzi najlepsze wyniki w łowieniu okoni i szczupaków osiągano w pobliżu głęboczków od strony Wąsosza przy zastosowaniu metody spinningowej. Dobre wyniki wędkowania w tych miejscach być może wiążą się z przemieszczaniem sielawy w głębsze miejsca w zależności od kształtowania się temperatury wody w jeziorze.

Położenie: Dorzecze rzeki Gąsawki i Noteci, usytuowanie 7km. Na południe od Szubina, bezpośrednie otoczenie stanowią użytki rolne, około 10% linii brzegowej przylega do zabudowań mieszkalnych. W wschodniej części jeziora ośrodek wypoczynkowy z domkami kempingowymi kąpieliskiem i zakładem zbiorowego żywienia.

Dojazd. Z Szubina trasą E 83 w kierunku Poznania, w miejscowości Wąsosz zjazd w lewo, oznakowanie dojazdu dobre.

WIECANOWSKIE

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Jezioro ma kształt rozgałęziony i wydłużony w kierunku wschód- zachód, linia brzegowa silnie rozwinięta tworzy szereg załamań i zatok, w środkowej części blisko brzegu północnego mała wysepka o pow. około 0,4 ha. Głębokość maksymalna 7,6 m, średnia 3,1 m,
dno bardzo wyrównane bez większych zagłębień, od; strony południowej cała partia przybrzeżna zamulona, od strony północnej twarda. Przez jezioro przepływa rzeka Panna, poza tym jezioro posiada kilka dopływów z okolicznych jeziorek, są to przeważnie dopływy okresowe. Długość jeziora wynosi 4900 m, szerokość 1000 m. Strefa przybrzeżna (litoral) jest bardzo rozległa zajmuje około 78% powierzchni zbiornika sięgając do 5 m. głębokości, roślinność wodna jest silnie rozwinięta. Linia brzegowa jest porośnięta roślinnością wynurzoną w 70% głównie trzciną i pałką wąskolistną, roślinność zanurzona obejmuje około 40% dna jeziora, składa się w zasadzie z rogatka i ramienic, porosty tych roślin są bardzo bujne.

Współrzędne geograficzne GPS:      

52°41’2.975″N,

17°56’27.527″E

Ichtiofauna: Ryby drapieżne stanowiły w połowach około 22% dominowały sandacze, węgorze, okoń występował w mniejszych ilościach natomiast szczupak jest odławiany przeważnie w asortymencie dużym, a jest to ryba bardzo atrakcyjna dla wędkarzy. Z ryb spokojnego żeru występują leszcze, płocie, lin i tołpyga.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do wędkowania z brzegu i łodzi, wędkowanie z brzegu może być utrudnione  z uwagi na małą ilość stanowisk wędkarskich i silnie zarośnięte dno. V tych warunkach najskuteczniejsza może być wędka odległościowa z przynętą w postaci gotowanej kukurydzy lub pszenicy, łowiąc z łodzi wskazane jest zastosowanie lekkiego zestawu gruntowego z koszyczkiem zanętowym. Najlepsze odłowy drapieżników osiągano stosując metodę na żywca z przynętą w postaci uklei.

Położenie: Dorzecze rzeki Noteci,3km.. na płn. zachód od miasta Mogilno. W kierunku płd.- zachodnim przebiega malownicza rynna jeziorna z całym szeregiem mniejszych zbiorników wodnych. Przy brzegu wschodnim obok szosy Mogilno- Bydgoszcz koło wsi Wiecanowo duże kąpielisko.

Dojazd: Szosą w kierunku na Bydgoszcz, odległość około 2km.

WOLA IZDEBNO

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Kształt rynnowo wydłużony w kierunku północ-południe, linia brzegowa rozwinięta, długość 4500 m, szerokość 625 m, głębokość maksymalna 28,2 m. średnia 11,5 m. Dno jeziora nierówne w głęboczkach osady denne niezbyt duże, partie przybrzeżne zamulone nieznacznie. W części południowej niewielki odpływ do jeziora Rogowskiego przezroczystość wody duża średnio około 3 metrów. Strefa przybrzeżna dochodzi do 5 m. głębokości obejmują ok. 21% powierzchni jeziora. Roślinność wynurzona dochodzi do 1,5 m. głębokości ciągnie się przerywanymi pasami na 25% całkowitej długości linii brzegowej, występuje głównie trzcina o rzadkim poroście i pałka wąskolistna. Zasiąg roślinności zanurzonej nie przekracza głębokości pięciu metrów, reprezentowana jest przez rdestnice, rogatek, ramienice i moczarkę kanadyjską. Główne skupiska tych roślin występują w południowej czyści jeziora.

Współrzędne geograficzne GPS:      

52°45’24.048″N,

17°37’49.512″E

Ichtiofauna: Jezioro obfituje w ryby drapieżne stanowią one około 20% występujących gatunków są to wigorze, okonie i szczupaki, sandacz- występuje sporadycznie. Ryby spokojnego żeru reprezentują: sieja, sielawa, płoć, leszcz, krąp i lin.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do połowów z brzegu i łodzi, zalecane metody łowienia: ryby drapieżne metodą gruntową (węgorz) jako przynęta dobre wyniki dają robaki. Na szczupaka i dużego okonia można zastosować spiningowanie z zastosowaniem woblerów i riperów. Uwaga; przy odrobinie szczęścia i dużej cierpliwości można złowić wspaniałe okazy lina o wadze powyżej dwu kilogramów.

Położenie: Dorzecze rzeki Wełny, najbliższe otoczenie stanowią pola uprawne, brzegi niskie porośnięte wąskim pasem drzew, okoliczny teren nizinny, jezioro atrakcyjne dla turystów uprawiających sporty wodne.

Dojazd: Szosa Żnin- Rogowo- Gniezno kierunek południowo zach. miejscowość Izdebno, odległość od Żnina około 10 km.

WOLICKIE

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Rozległy owalny akwen o niskich podmokłych brzegach, głębokość maksymalna 15,4 m. średnia około 4 do 5 m dł. 2450 m. szer. 1350 m, posiada dwa głęboczki, dno płaskie mało urozmaicone, brzegi porośnięte gęstymi szuwarami z trzciny i pałki, roślinność zanurzona uboga. Przez jezioro płynie rzeka Noteć, od strony jeziora Kierzkowskiego wpływa struga Foluska łącząca położone dalej na południe zbiorniki.

Współrzędne geograficzne GPS:           
52°51’40.319″N,

17°54’5.184″E

Ichtiofauna: Ryby drapieżne stanowiły w odłowach około 16 % całości występującego pogłowia w tym najwięcej węgorza, sporadycznie odławiano okonia, trochę więcej sandacza i szczupaka. Dominowały ryby spokojnego żeru leszcz, płoć, karpie w niewielkim stopniu łowiono lina i karasia.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do wędkowania z brzegu i łodzi. Wędkowanie z brzegu utrudnione przez silnie rozwiniętą roślinność twarda, stanowiska do wędkowania nieliczne. Zbiornik bogaty w leszcze i płocie predysponuje odłowy tych gatunków z łodzi, najlepsze wyniki osiągano stosując jako przynętę zboża i ochotki.

Położenie: Dorzecze Noteci, usytuowane 3 km. na zachód od Barcina, bezpośrednie otoczenie stanowią użytki rolne, teren nizinny od strony płn. zalesiony pagórek z ośrodkiem wypoczynkowym, akwen wykorzystywany turystycznie i żeglarsko.

Dojazd: Szosa Żnin -Barcin, odległość z Barcina około 3 km. ze Żnina około 13km., jezioro leży bezpośrednio obok trasy przejazdowej.

ZIOŁO

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Jezioro ma kształt wydłużony z zatokami na krańcach północnym i południowym, linia brzegowa rozwinięta średnio, szerokość jeziora 1120 m, długość 27OO m., w środku części północnej zalesiona wyspa o pow. 1,4 ha. Głębokość maksymalna 17,9 m,  średnia 5,9 m. Dno urozmaicone częściowo zamulone, stoki brzegów łagodne. Przez jezioro przepływa rzeka Wełna, która łączy się z jeziorem Rogowskim, Strefa przybrzeżna (litoral) sięga do 2 m. głębokości, obejmując około 20% powierzchni jeziora.

Współrzędne geograficzne GPS:          
52°42’12.671″N,

17°38’18.023″E

Ichtiofauna: Pogłowie ryb drapieżnych niewiele, około 13% stanowią je szczupaki, węgorze, sandacze i okonie, ryby spokojnego żeru to liny, karpie, tołpygi, karasie, leszcze, płocie i krąpie. Wędkarsko szczególnie: Interesujące są sandacze i karpie występujące wyłącznie w dużych asortymentach, sporo też jest leszcza.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do wędkowania z brzegu, Ryby spokojnego żeru można łowić na zestaw spławikowy. Ale najskuteczniejsza jest wędka odległościowa. Przy wędkowaniu lina i karpia najczęściej nęcono go rosówka, pędrakiem, gotowanym bobem, ziemniakami lub kukurydzą. O dobrych miejscach, dojściach lub dojazdach do nich można uzyskać informacje od miejscowych wędkarzy.

Położenie: Dorzecze rzeki Wełny, lokalizacja 17 km – na płd. zachód od Żnina, brzegi niskie, bezpośrednie otoczenie od strony płd, zachodniej zalesione, w części płn. zachodniej wydłużony zalesiony półwysep, w środku jeziora wyspa o powierzchni 1,4 ha.

Dojazd: Najdogodniejszy z Rogowa w kierunku Kłecka, do miejscowości Rzymu, droga przebiega obok jeziora, odległość około 4 km.

ŹNIŃSKIE DUŻE

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Jezioro ma kształt owalny lekko wydłużony w kierunku północno- zachodnim dł. 3250 m. szer. 1865 m głębokość maksymalna 11,1 m, średnia 6,8 m, linia brzegowa słabo rozwinięta. Dno stosunkowo równe, partie przybrzeżne wokół całego jeziora twarde z mała ilością osadów. Jezioro przepływowe, rzeka Gąsawka doprowadza wodę z jeziora Żnin Mały, do jeziora Dobrylewo, strefa przybrzeżna obejmuje około 27% powierzchni jeziora do głębokości 2 m. Roślinność wynurzona występuje wąskim przerywanym pasem, skupiona jest w południowo zachodniej części jeziora, reprezentuje ją głównie trzcina. Roślinność zanurzona słabo rozwinięta, występują prawie wyłącznie ramienice.

Współrzędne geograficzne GPS:      

52°51’35.856″N,

17°43’41.808″E

Ichtiofauna: Ryby drapieżne stanowiły ok. 28% połowów rybackich, dominowały ; węgorze, sandacze, szczupaki i okonie. Pogłowie ryb spokojnego żeru reprezentują
leszcz, płoć, krąp, karaś, lin i tołpyga. Sporadycznie łowiono amura (duże okazy). W akwenie tym często trafiają się okazy dużego leszcza ponad 3kg, oraz sandacze o wadze ponad 8kg.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do wędkowania z brzegu i łodzi, dość duża ilość stanowisk wędkarskich w przerwach między trzcinami, roślinność podwodna nie stwarza problemów z łowieniem gruntowym. Na ryby spokojnego żeru najbardziej wskazany jest zestaw spławikowy z przynętą roślinną w lecie, wiosną i jesienią rosówki lub czerwone robaki.

Położenie: Dorzecze rzeki Noteci, największe jezioro Pałuk leży na pł. stronie Żnina brzegi łagodne,  otwarte, bezpośrednie otoczenie stanowią pola uprawne i w znikomej części łąki, około 15% linii brzegowej kontaktuje się z ośrodkiem miejskim Zbiornik ten mimo sprzyjających warunków nie jest wykorzystany rekreacyjnie.

Dojazd. Koleją lub trasą E85 kierunek Bydgoszcz- Poznań.

ŹNIŃSKIE MAŁE

Kliknij aby zobaczyć opis jeziora

Opis jeziora: Kształt owalny lekko wydłużony głębokość maksymalna 5,3 m. średnia około 3m. dno płaskie mało urozmaicone, brzegi częściowo porośnięte szuwarami składającymi się z trzciny i pałki. Przezroczystość wody mała, roślinność zanurzoną słabo rozwiniętą
reprezentuje rdestnica przeszyta, ramienice oraz glony. Przez jezioro płynie rzeka Gąsawka wpadająca do jeziora Żnin Duży.

Współrzędne geograficzne GPS:            
52°50’18.383″N,

17°42’55.151″E

Ichtiofauna: Ryby drapieżne stanowią około 45% występującego pogłowia ryb, dominujące gatunki to węgorz i sandacz, szczupak i okoń występuje w niewielkich ilościach. Gatunki spokojnego żeru to leszcz, karp, płoć, lin, i tołpyga.

Warunki wędkowania: Jezioro dozwolone do wędkowania z brzegu l łodzi, linia brzegowa posiada dość dużo stanowisk wędkarskich, zalecane metody połowu lekki zestaw gruntowy z koszyczkiem zanętowym, rodzaj przynęty dowolny, dobre wyniki daje też wędka odległościowa, przynęta białe i czerwone robaki. Drapieżniki tradycyjnie łowimy na żywca

Położenie: Dorzecze Noteci, teren nizinny, brzegi niskie, bezpośrednie otoczenie stanowią użytki rolnicze, część jeziora leży w obrębie miasta Żnin. Zagospodarowane turystycznie, dom wycieczkowy, kąpielisko przystanie żeglarskie nad brzegiem miejskim park z amfiteatrem.

Dojazd. Koleją lub trasą E85 kierunek Bydgoszcz- Poznań.